ปืนร้านค้ากรุงเทพฯราคาพิเศษ

ปืนร้านค้ากรุงเทพฯ
ราคาพิเศษสำหรับซื้อภายใน 25 ตุลาคม 62 เท่านั้น
?https://singhathongfirearms.com/product-category/retail/

___________________

KIMBER
K6S Classic Engraved ราคาพิเศษ 119,000 บาท
K6S Stainless ราคาพิเศษ 89,000 บาท
K6S (DASA) ราคาพิเศษ 89,000 บาท
EVO SP (CDP) ราคาพิเศษ 89,000 บาท
Stainless II ราคาพิเศษ 89,000 บาท
Ultra CDP ราคาพิเศษ 99,000 บาท
Ultra Raptor II ราคาพิเศษ 105,000 บาท
EVO SP (TLE) ราคาพิเศษ 89,000 บาท
Stainless Ultra Carry II ราคาพิเศษ 89,000 บาท
Custom TLE II ราคาพิเศษ 90,000 บาท
KHX Ultra ราคาพิเศษ 102,000 บาท
KHX Pro ราคาพิเศษ 99,000 บาท

BERETTA
92FS ราคา 99,000 บาท

CZ
P-10 S ราคา 75,000 บาท

KEVIN
703 ดำ ราคาพิเศษ 77,000 บาท
706 ดำ-ทอง ราคาพิเศษ 79,000 บาท

GLOCK Made in Austria
21 Gen4 ราคา 85,000 บาท
17 Gen5 ราคา 85,000 บาท

BUL
1911 Trophy SAW ราคาพิเศษ 135,000 บาท
SAS Tactical ราคาพิเศษ 125,000 บาท
BUL SAS Ultra FS ราคาพิเศษ 99,000 บาท
___________________

เงื่อนไข:
ราคาพิเศษสำหรับซื้อภายใน 25 ตุลาคม 62 เท่านั้น
สำหรับผู้มีใบ ป.3 พร้อมแล้ว
ป.3 ระบุ “ร้านค้าอาวุธปืน กรุงเทพมหานคร”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.