ข่าว

อัพเดท #ปืนสวัสดิการ ที่พร้อมรับได้ทันที

อัพเดท #ปืนสวัสดิการ Girsan, SigSauer, Akkar, Saiga และ Baikal พร้อมรับได้ทันที ‼ลูกค้าที่จองหรือสนใจ ขอใบ ป.3 ได้เลยครับ‼ . CZ, GLOCK, S&W MP9 ( ของพร้อมรับได้ประมาณต้น พ.ย. 62 ) . ดาวน์โหลดโบรชัวร์: http://bit.ly/2z3JOWy ขั้นตอนการจองปืน: http://shorturl.at/xABOW .

ปืนร้านค้ากรุงเทพฯราคาพิเศษ

‼ปืนร้านค้ากรุงเทพฯ ‼ราคาพิเศษสำหรับซื้อภายใน 25 ตุลาคม 62 เท่านั้น ?https://singhathongfirearms.com/product-category/retail/ ___________________ KIMBER K6S Classic Engraved ราคาพิเศษ 119,000 บาท K6S Stainless ราคาพิเศษ 89,000 บาท K6S (DASA) ราคาพิเศษ 89,000 บาท EVO SP (CDP) ราคาพิเศษ 89,000 บาท Stainless II ราคาพิเศษ 89,000 บาท Ultra CDP ราคาพิเศษ 99,000 บาท Ultra Raptor II ราคาพิเศษ 105,000 บาท EVO SP (TLE) ราคาพิเศษ 89,000 บาท Stainless Ultra […]

ผู้มีสิทธิสั่งซื้ออาวุธปืน โครงการ “สวัสดิการกรมการปกครอง”

ผู้มีสิทธิสั่งซื้ออาวุธปืน โครงการ “สวัสดิการกรมการปกครอง” ข้าราชการทุกสังกัด กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, อบต., อบจ., แพทย์ประจำตำบล สารวัตกำนัน สมาชิกอาสารักษาดินแดน (อส.) พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน ข้าราชการกระทรองยุติธรรม ผู้พิพากษา สำนักงานอัยการสูงสุด องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ กรมทางหลวง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการวังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการวุฒิสภา

แจ้งข่าว #ปืนสวัสดิการ GIRSAN

แจ้งข่าว #ปืนสวัสดิการ GIRSAN !! ปืนเข้าแล้วรับของได้ทันที ลูกค้าที่จองหรือสนใจ ขอใบ ป.3 ได้เลยครับ‼ . ดาวน์โหลดโบรชัวร์: http://bit.ly/2z3JOWy ขั้นตอนการจองปืน: http://shorturl.at/xABOW . สอบถามรายละเอียดได้ที่ ร้านปืนสิงห์ทองไฟร์อาร์ม LINE: https://line.me/R/ti/p/%40singhathong TEL: 02 22 45 357 , 081 458 4455

แจ้งข่าว #ปืนสวัสดิการ Smith & Wesson

แจ้งข่าว #ปืนสวัสดิการ Smith & Wesson ( เฉพาะ M&P9 ต่างๆ ) ‼ของทยอยเข้ากลางเดือน ตุลาคม 2562 ลูกค้าที่จองหรือสนใจ ขอใบ ป.3 ได้เลยครับ‼ . ดาวน์โหลดโบรชัวร์: http://bit.ly/2z3JOWy ขั้นตอนการจองปืน: http://shorturl.at/xABOW . สอบถามรายละเอียดได้ที่ ร้านปืนสิงห์ทองไฟร์อาร์ม LINE: https://line.me/R/ti/p/%40singhathong TEL: 02 22 45 357 , 081 458 4455  

เปิดรับจองปืนสวัสดิการ

เปิดรับจองปืนสวัสดิการ รับปืนช่วง พฤศจิกายน 2562 มัดจำ 5,000 บาทเพื่อจองปืน พิเศษ จ่ายเต็มจำนวนภายใน กันยายน 2562 รับส่วนลด 4% ดาวน์โหลดโบรชัวร์: http://bit.ly/2z3JOWy สอบถามรายละเอียดได้ที่ ร้านปืนสิงห์ทองไฟร์อาร์ม LINE: https://line.me/R/ti/p/%40singhathong TEL: 022245357